Nästa seminarium

AFCEA Stockholm Chapter 25 år 2014

 

 

 

INSTÄLLT SEMINARIUM!

Ett nytt försvar för en ny säkerhetssituation – eller lappa och laga på det gamla? 

Regeringen har efter överläggningar med tre av de fyra allianspartierna lagt fram en inriktningsproposition för Sveriges försvar de närmaste åren. Propositionen utgår dels från försvarsberedningens rapport som lämnades i maj 2014, dels underlag från försvarsmyndigheterna. I försvarsberedningens rapport finns omnämnt behov av såväl förstärkningar av befintliga förmågor men även en del nya, t ex inom cyberförsvaret. Dessutom finns det med ”nygamla” förmågor som civilt försvar.

Hur mycket av försvarsberedningens önskemål finns med i inriktningspropositionen? Hur kan vi förvänta oss att försvaret utvecklas under de närmaste åren? Det är några av de frågor som Tommy Åkesson kommer att ge svar på.

Tommy Åkesson var huvudsekreterare i försvarsberedningen och är nu biträdande chef för enheten för militär förmåga och insatser, MFI, vid Försvarsdepartementet.

Tid:               Onsdagen den 3 juni 18:00-19:00 (därefter mingel), inpassering från 17:30 INSTÄLLT!

Plats:            FMV, Banérgatan 62, konferensrum Drottningholm.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan:     Via länk nedan eller mail till kansliet, senast 1 juni.

http://goo.gl/forms/dLNTlnmZIi

Varmt välkomna!