Nästa seminarium

AFCEA Stockholm Chapter 25 år 2014

Försvarsberedningens rapport – har bäst-före-datum passerats?

 

Det har skett stora förändringar i omvärlden sedan försvarsberedningen lämnade sin slutrapport 15 maj - Utvecklingen i Ukraina, IS som ritar om kartan i Mellanöstern med en asymmetrisk, brutal krigföring, Ebolautbrottet som kanske utvecklas till en pandemi och här hemma skogsbränder och översvämningar - behöver försvarsberedningens rapport revideras?

Medverkande: ÖvLt Johan Wiktorin, Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Nils Schwartz, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Tid: 25 september 2014 kl 18:00 – 20:00, inpassering från 17:30.  

Plats: FMV, konferensrum Drottningholm, Banergatan 62.

Pris:           Medlem:                                                300:- kontant,           325:- faktura

                    Icke-medlem:                                        500:- kontant,           525:- Faktura

Anmälan:  senast den 22 september 2014. 

https://docs.google.com/forms/d/1i7jpF9V1wxrNMyDAsWXh2awyHM3kd4chqSm0bW_KyWo/viewform?usp=send_form

Varmt välkomna!