Nästa seminarium

AFCEA Stockholm Chapter 25 år 2014

 

Presentation av Luftförsvarsutredningen 2040 - Förändrad hotbild, vilket luftförsvar behöver vi, har vi förutsättningarna att skapa den förmågan?  

 

Luftförsvarsutredning 2040 (SOU 2014:88) har precis lämnat sitt slutbetänkade i december 2014.  På seminariet presenteras resultatet från arbetet. Vilka långsiktiga slutsatser har man dragit under utredningen med anledning av den omvärldsutveckling som nu sker i vårt närområde. Hur kommer utredningen kunna påverka pågående och planerade materielanskaffningar av t ex flygplan, vapensystem till dessa, luftvärnsystem, sensorer och ledningssystem. Vilka förutsättningar finns för internationella  samarbeten inom luftförsvarsområdet? 

Kan det Nordiska samarbetet fördjupas ytterligare och/eller finns det förutsättningar för ett utvecklat samarbete med andra länder för att minska kostnaderna. Sensorsamverkan eller informationsutbyte av luftlägesinformation mellan olika nationer kanske är ett sådant område? Finns det nya förmågor som behövs för ett effektivt luftförsvar, tex inom  cyberområdet?

Frågorna man kan ställa sig är många. Kom till seminariet den 28/1 2015 för att också få svar på dina frågor!

Presentationer ges under seminariet av:

Sekreteraren åt Luftförsvarskommittén, Bo Tarras-Wahlberg

Försvarsmaktens expert åt Luftförsvarskommittén, Fredrik Pålsson

Du kan ladda ner utredningen via nedanstående länk

www.regeringen.se/content/1/c6/25/24/86/b97d9e27pdf

Tid:              Onsdagen den 28 januari 18:00-20:00 (därefter mingel), inpassering från 17:30

Plats:            FMV, Banérgatan 62, konferensrum Drottningholm.

Kostnad:      Medlem:                                                300:- kontant,           325:- faktura

                      Icke-medlem:                                         500:- kontant,           525:- Faktura

Anmälan:     Via länk nedan eller mail till kansliet, så snart som möjligt

https://docs.google.com/forms/d/1HDtsSQSX0imYyM_JBY2-sxxGYjkp_mMOoa7-GF0...

Varmt välkomna!