Nästa seminarium

AFCEA Stockholm Chapter 25 år 2014

Nationella informationssäkerhetsutredningen - hur påverkas myndigheter, företag och enskilda?

 

Sverige behöver en nationell strategi för att hantera säkerhet och hot på internet. Under 2014 har arbetet med en särskild utredning pågått som ska föreslå ny strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och IT-system. Särskild utredare är Brottsförebygganderådets generaldirektör Erik Wennerström som under seminariet kommer att beskriva hittills uppnådda resultat och erfarenheter.

Med detta seminarium avslutar AFCEA den serie av Cyber Security seminarier som genomförts under 2014 med målet att ge en heltäckande bild av den dramatiska utvecklingen inom området både metodmässigt och tekniskt men också kopplat till politiska händelser.

Efter Erik Wennerströms presentation kommer vi att formera en AFCEA-panel med avsikten att fånga upp deltagarnas frågor men också för att initiera en fortsatt diskussion under kvällen med perspektiv från civilt, militärt och politiskt håll. 

Tid:              Tisdag den 25 november 18:00-20:00 (därefter mingel), inpassering från 17:30

Plats:            FMV, Banérgatan 62, konferensrum Drottningholm.

Kostnad:      Medlem:                                                300:- kontant,           325:- faktura

                      Icke-medlem:                                         500:- kontant,           525:- Faktura

Anmälan:     Via länk nedan eller mail till kansliet, senast torsdag den 20 november 2014.

https://docs.google.com/forms/d/1rwwxQNNPKDz6wuXG5-_ElI301ue8nTqzoLH8NlqtBUg/viewform?usp=send_form

Varmt välkomna!