Nästa seminarium

AFCEA Stockholm Chapter 25 år 2014

 

 

 

Hur säkerhetsställer staten tillgången till säkra och skyddade kommunikationstjänster? 

Samhällsviktiga verksamheter och aktörer följer utveckling som resten av samhället med utökade krav på datakapacitet för att möjliggöra verksamheternas uppdrag och utveckling. Till detta kommer att verksamheter och aktörer inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa ställer särskilda krav på skydd, säkerhet, tillgänglighet, robusthet och kapacitet. Kommunikation för samhällsviktig verksamhet måste alltid fungera, överallt utan att riskera att manipuleras eller avlyssnas.

Seminariet innehåller presentationer utifrån flera perspektiv; Vikten av säkra och skyddade kommunikationstjänster, vilka är vägarna mot säkra kommunikationstjänster - behovet av infrastruktur, och frekvenser som förutsättning för säker kommunikation.

Inbjudna föredragshållare är generaldirektör Erik Wennerström BRÅ, Polismästare Håkan Karlsson Polismyndigheten, kapten Mikael Hjälle Försvarsmakten, strateg Kristina Bram MSB.

Efter presentationerna kommer en paneldiskussion att hållas.

Tid:               Onsdagen den 22 april 18:00-19:30 (därefter mingel), inpassering från 17:30

Plats:            FMV, Banérgatan 62, konferensrum Drottningholm.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan:     Via länk nedan eller mail till kansliet, senast 16 april.

 http://goo.gl/forms/j56iqnnzAg

Varmt välkomna!